تصویر موجود نیست

آرون افشار

10

آهنگهای آرون افشار

دانلود آهنگ جدید آرون افشار یار جونی (چشمات با من رفیق جون جونیه ببین چه بارونیه ای)

دانلود آهنگ جدید آرون افشار یار جونی (چشمات با من رفیق جون جونیه ببین چه بارونیه ای) 1

دانلود آهنگ آرون افشار شب رویایی (من در تب و تاب توام خانه خراب توام من منه دیوانه عاشق)

دانلود آهنگ آرون افشار شب رویایی (من در تب و تاب توام خانه خراب توام من منه دیوانه عاشق) 2

دانلود آهنگ آرون افشار گیسو پریشان (گیسو پریشان رو برنگردان از روی دلدار)

دانلود آهنگ آرون افشار گیسو پریشان (گیسو پریشان رو برنگردان از روی دلدار) 3

دانلود آهنگ آرون افشار زلزله (زیبا صنم آواره ترین عاشق دنیا منم که در قفس چشم تو پر میزنم)

دانلود آهنگ آرون افشار زلزله (زیبا صنم آواره ترین عاشق دنیا منم که در قفس چشم تو پر میزنم) 4

دانلود آهنگ آرون افشار مادر (مادرم حرفی بزن که تشنه لالایی ام )

دانلود آهنگ آرون افشار مادر (مادرم حرفی بزن که تشنه لالایی ام ) 5

دانلود آهنگ آرون افشار یار قدیمی (بی تو پر از خاطره هاتم رفتی از تو بی خبرم من)

دانلود آهنگ آرون افشار یار قدیمی (بی تو پر از خاطره هاتم رفتی از تو بی خبرم من) 6

دانلود آهنگ آرون افشار جانم باش (نوشدارو بعد مرگ فایده نداره جانم باش)

دانلود آهنگ آرون افشار جانم باش (نوشدارو بعد مرگ فایده نداره جانم باش) 7

آرون افشارپناه عاشقان

دانلود آهنگ جدید آرون افشار پناه عاشقان من بریدم از همه رسیده ام به تو 8

دانلود آهنگ محلی آرون افشار از کو ایرو پر غمگینم له یاره له یاره گلناره

دانلود آهنگ  محلی آرون افشار از کو ایرو پر غمگینم له یاره له یاره گلناره 9

آرون افشارعاشق کش

دانلود آهنگ جدید آرون افشار عاشق کش (از تو دگر نمیشود دل کند) 10