تصویر موجود نیست

امید حاجیلی

5

آهنگهای امید حاجیلی

دانلود آهنگ جدید امید جلیلی فیلمنامه (چقد اين نقش به استايلت ميومد)

دانلود آهنگ جدید امید جلیلی فیلمنامه (چقد اين نقش به استايلت ميومد) 1

دانلود آهنگ امید حاجیلی چشمای مستت (این دل من عجب حالیه اینکه دوست دارم عجب عالیه)

دانلود آهنگ امید حاجیلی چشمای مستت (این دل من عجب حالیه اینکه دوست دارم عجب عالیه) 2

دانلود آهنگ امید حاجیلی زیم زیم (کجکی ابرویت نیش گزدم است)

دانلود آهنگ امید حاجیلی زیم زیم (کجکی ابرویت نیش گزدم است) 3

دانلود آهنگ امید حاجیلی برزی بارون (برزی برزی برزی شه ما مو سری ترزی)

دانلود آهنگ امید حاجیلی برزی بارون (برزی برزی برزی شه ما مو سری ترزی) 4

امید حاجیلیدخت شیرازی

دانلود آهنگ جدید امید حاجیلی دخت شیرازی 5