تصویر موجود نیست

حمید عسکری

9

آهنگهای حمید عسکری

دانلود اهنگ حمید عسکری آغوش تو (اسم تو که میاد هنوزم قلب من میلرزه کم)

دانلود اهنگ حمید عسکری آغوش تو (اسم تو که میاد هنوزم قلب من میلرزه کم) 1

دانلود اهنگ حمید عسکری کجای دنیامی (کجا گمت کردم کجای دنیامی)

دانلود اهنگ حمید عسکری کجای دنیامی (کجا گمت کردم کجای دنیامی) 2

دانلود اهنگ حمید عسکری هزار درجه (کنار کی آخه آروم کنم این قلب مریضو)

دانلود اهنگ حمید عسکری هزار درجه (کنار کی آخه آروم کنم این قلب مریضو) 3

دانلود اهنگ حمید عسکری مرفین (هرچی نگاهم میکنی بیشتر میره دلم واست)

دانلود اهنگ حمید عسکری مرفین (هرچی نگاهم میکنی بیشتر میره دلم واست) 4

دانلود اهنگ حمید عسکری گذشته (وقت رفتنت از اینجا ته چشمای تو حتی ذره ای خواهش نبوده)

دانلود اهنگ حمید عسکری گذشته (وقت رفتنت از اینجا ته چشمای تو حتی ذره ای خواهش نبوده) 5

دانلود اهنگ حمید عسکری رفت دلم (امون از اون چشمای بی همتات ببین چه کارایی دستم داد)

دانلود اهنگ حمید عسکری رفت دلم  (امون از اون چشمای بی همتات ببین چه کارایی دستم داد) 6

دانلود اهنگ حمید عسکری حلالم کن (دارم میرم حلالم کن که رفتن آخرین راهه)

دانلود اهنگ حمید عسکری حلالم کن (دارم میرم حلالم کن که رفتن آخرین راهه) 7

دانلود اهنگ حمید عسکری سیاره (مرکز دنیای منی که اینجوری دور تو میگردم)

دانلود اهنگ حمید عسکری سیاره (مرکز دنیای منی که اینجوری دور تو میگردم) 8

حمید عسکریچشم سیاه

دانلود اهنگ جدید حمید عسکری چشم سیاه 9