تصویر موجود نیست

رضا مریدی

8

آهنگهای رضا مریدی

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی کی نقاشی کرده چال گونتو

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی کی نقاشی کرده چال گونتو 1

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی میخنده یادم میره حرفامو تنهاییا و اشک چشمامو

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی میخنده یادم میره حرفامو تنهاییا و اشک چشمامو 2

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی بی قراری میکنی دلم چرا اونکه اشک توی چشماتو ندید

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی بی قراری میکنی دلم چرا اونکه اشک توی چشماتو ندید 3

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی دلم خونه (دلم خونه کسی از غصه ی این دل نمیدونه)

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی دلم خونه (دلم خونه کسی از غصه ی این دل نمیدونه) 4

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی صدای دهل (سازو آوازوم محرم رازوم)

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی صدای دهل (سازو آوازوم محرم رازوم) 5

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی گفتم نبندم دل به چند ماه چشماشو تا دیدم دلم رفت

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی گفتم نبندم دل به چند ماه چشماشو تا دیدم دلم رفت 6

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی شدی اونی که دلم عاشق چشماشه

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی شدی اونی که دلم عاشق چشماشه 7

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی فدات بشم اومدی شدی آرامشم

دانلود آهنگ جدید رضا مریدی فدات بشم اومدی شدی آرامشم 8