تصویر موجود نیست

سالار عقیلی

19

آهنگهای سالار عقیلی

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی هوای تو (پس از تو از تو هر جا خواندم برای کوه و دریا خواندم)

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی هوای تو (پس از تو از تو هر جا خواندم برای کوه و دریا خواندم) 1

دانلود آهنگ سالار عقیلی این حال به آن حال (چه عید است چه عید است)

دانلود آهنگ سالار عقیلی این حال به آن حال (چه عید است چه عید است) 2

دانلود آهنگ سالار عقیلی آیین فرزانگی (جوانی بهار هنر پروریست سر آغاز تحصیل و دانش بریست)

دانلود آهنگ سالار عقیلی آیین فرزانگی (جوانی بهار هنر پروریست سر آغاز تحصیل و دانش بریست) 3

دانلود آهنگ سالار عقیلی معمای شاه (ایران فدایه اشکو خنده ی تو دله پرو تپنده ی تو)

دانلود آهنگ سالار عقیلی معمای شاه (ایران فدایه اشکو خنده ی تو  دله پرو تپنده ی تو) 4

دانلود آهنگ سالار عقیلی کلنل (چه میکشم از دوره ای که باورم سرکوب شد)

دانلود آهنگ سالار عقیلی کلنل (چه میکشم از دوره ای که باورم سرکوب شد) 5

دانلود آهنگ سالار عقیلی بهار دلکش (رسید و دل به‌ جا نباشد از آن‌ که دلبر دمی به فکر ما نباشد)

دانلود آهنگ سالار عقیلی بهار دلکش (رسید و دل به‌ جا نباشد از آن‌ که دلبر دمی به فکر ما نباشد) 6

دانلود آهنگ سالار عقیلی محتاج (من به دستان سرد و خالی تو من به فهمیدن تو محتاجم)

دانلود آهنگ سالار عقیلی محتاج (من به دستان سرد و خالی تو من به فهمیدن تو محتاجم) 7

دانلود آهنگ سالار عقیلی دلشدگان (ما دلشدگان خسرو شیرین پناهیم)

دانلود آهنگ سالار عقیلی دلشدگان (ما دلشدگان خسرو شیرین پناهیم) 8

دانلود آهنگ سالار عقیلی خون غزل (به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیست)

دانلود آهنگ سالار عقیلی خون غزل (به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیست) 9

دانلود آهنگ سالار عقیلی ایران سربلند (سر سربلند دل سر به زیر نه ستمگری نه ستم پذیر)

دانلود آهنگ سالار عقیلی ایران سربلند (سر سربلند دل سر به زیر نه ستمگری نه ستم پذیر) 10

دانلود آهنگ سالار عقیلی تنها میمانم (میدانم می آیی با تو آرامم بی ترس از تنهایی)

دانلود آهنگ سالار عقیلی تنها میمانم (میدانم می آیی با تو آرامم بی ترس از تنهایی) 11

دانلود آهنگ سالار عقیلی محکومین (دل پر از وسوسه و آشوب است بین تاریکی و نور)

دانلود آهنگ سالار عقیلی محکومین (دل پر از وسوسه و آشوب است بین تاریکی و نور) 12

دانلود آهنگ سالار عقیلی ستارخان (تو ای بهت تاریخ ایران زمین که عاشق کشی حق نبود این چنین)

دانلود آهنگ سالار عقیلی ستارخان (تو ای بهت تاریخ ایران زمین که عاشق کشی حق نبود این چنین) 13

دانلود آهنگ سالار عقیلی لیلای من (عشقم که رفته بر باد هرگز وفا ندارد این قصه با که گویم)

دانلود آهنگ سالار عقیلی لیلای من (عشقم که رفته بر باد هرگز وفا ندارد این قصه با که گویم) 14

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی بی تو (بی تو دور از تو به خلوتگاه شب های سیاهم)

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی بی تو (بی تو دور از تو به خلوتگاه شب های سیاهم) 15

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی مهر خاور (ای ايران سرزمين جوانان نام آور)

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی مهر خاور (ای ايران سرزمين جوانان نام آور) 16

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی زلف را شانه مزن شانه به رقص آمده است

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی زلف را شانه مزن شانه به رقص آمده است 17

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی اینکه دلتنگ توام (این که از من دلخوری انکار میخواهد مگر)

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی اینکه دلتنگ توام (این که از من دلخوری انکار میخواهد مگر) 18

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی و پرویز پرستویی همدم

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی و پرویز پرستویی همدم 19