تصویر موجود نیست

سامان جلیلی

13

آهنگهای سامان جلیلی

سامان جلیلیچتر

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی چتر (من و یه حال بد که اونم تو دادیو آره خودت منو کشوندی) 1

دانلود آهنگ سامان جلیلی تو دلی (یه سری چیزا تو دلمه نمیتونم بگم)

دانلود آهنگ سامان جلیلی تو دلی (یه سری چیزا تو دلمه نمیتونم بگم) 2

دانلود آهنگ سامان جلیلی لجباز (هی حواست به منم باشه قلبم به تو گیره)

دانلود آهنگ سامان جلیلی لجباز (هی حواست به منم باشه قلبم به تو گیره) 3

دانلود آهنگ سامان جلیلی عاشقتم (این که هنوز عاشقم و این که هنوز به یادتم)

دانلود آهنگ سامان جلیلی عاشقتم (این که هنوز عاشقم و این که هنوز به یادتم) 4

دانلود آهنگ سامان جلیلی پس من چی (بعد از من دنیا به کامته پس من چی)

دانلود آهنگ سامان جلیلی پس من چی (بعد از من دنیا به کامته پس من چی) 5

دانلود آهنگ سامان جلیلی بی نظیر (ساده میپوشه ساده میگرده با همین کاراش عاشقم کرده)

دانلود آهنگ سامان جلیلی بی نظیر (ساده میپوشه ساده میگرده با همین کاراش عاشقم کرده) 6

دانلود آهنگ سامان جلیلی طرفدار (یکی یدونه ای خاصیا تو هرچی میخوامو داریا)

دانلود آهنگ سامان جلیلی طرفدار (یکی یدونه ای خاصیا تو هرچی میخوامو داریا) 7

دانلود آهنگ سامان جلیلی سر به راه (سر به راهت بودم اما بی هوا دل کندی از من آره)

دانلود آهنگ سامان جلیلی سر به راه (سر به راهت بودم اما بی هوا دل کندی از من آره) 8

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی جنون

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی جنون 9

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی نمیدانی (شبی خواب تو را دیدم به یک باره پریدم)

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی نمیدانی (شبی خواب تو را دیدم به یک باره پریدم) 10

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی آزادی

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی آزادی 11

سامان جلیلیدنبال من نگرد

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی هزار سالمه نمیشه باورم دنبال من نگرد 12

دانلود ریمیکس طرفدار سامان جلیلی

دانلود ریمیکس طرفدار سامان جلیلی 13