تصویر موجود نیست

سامان جلیلی

31

آهنگهای سامان جلیلی

دانلود آهنگ سامان جلیلی طپش (قسم آخرت بود اما خوردی جونمو که میمونی)

دانلود آهنگ سامان جلیلی طپش (قسم آخرت بود اما خوردی  جونمو که میمونی) 1

دانلود آهنگ سامان جلیلی ایستادم (بگو تو این شبا دلت کجاست اگه که راهمون جداست)

دانلود آهنگ سامان جلیلی ایستادم (بگو تو این شبا دلت کجاست اگه که راهمون جداست) 2

دانلود آهنگ سامان جلیلی نامه (چیه حرفه دله تو که هی جوابم میکنی)

دانلود آهنگ سامان جلیلی نامه (چیه حرفه دله تو که هی جوابم میکنی) 3

دانلود آهنگ سامان جلیلی منو تو (منو تو تو و من حرفه تو رو دوست دارم)

سمان جلیلی من و تو

دانلود آهنگ سامان جلیلی یواشکی (خیلی دیوونه ی من بود عوض شد اما خیلی زود)

دانلود آهنگ سامان جلیلی یواشکی (خیلی دیوونه ی من بود عوض شد اما خیلی زود) 4

دانلود آهنگ سامان جلیلی بازنده (خدا رو چه دیدی شاید عاشقم شد)

دانلود آهنگ سامان جلیلی بازنده (خدا رو چه دیدی شاید عاشقم شد) 5

دانلود آهنگ سامان جلیلی اینه عادتم (همینکه من بیادتم که با غم تو راحتم)

دانلود آهنگ سامان جلیلی اینه عادتم (همینکه من بیادتم که با غم تو راحتم) 6

دانلود آهنگ سامان جلیلی حیف (حیف روزای رفته حیف روزای با تو)

دانلود آهنگ سامان جلیلی حیف (حیف روزای رفته حیف روزای با تو) 7

دانلود آهنگ سامان جلیلی دست خط (تو گاهی یه حرفت یه امضا یه دست خط)

دانلود آهنگ سامان جلیلی دست خط (تو گاهی یه حرفت یه امضا یه دست خط) 8

دانلود آهنگ سامان جلیلی پناه (پناه آخر من باش شده رویات همه چیزم)

دانلود آهنگ سامان جلیلی پناه (پناه آخر من باش شده رویات همه چیزم) 9

دانلود آهنگ سامان جلیلی یکی به دو (چه خوبه وقتی کی داری که هی دل نگرانت میشه)

دانلود آهنگ سامان جلیلی یکی به دو (چه خوبه وقتی کی داری که هی دل نگرانت میشه) 10

دانلود آهنگ سامان جلیلی ترس (بگو گناه من چی بود آخه دل کندی ازمو شبا بیدارمو)

دانلود آهنگ سامان جلیلی ترس (بگو گناه من چی بود آخه دل کندی ازمو شبا بیدارمو) 11

دانلود آهنگ سامان جلیلی قدم بزن (گذشته ها گذشته دوره کن تمام زندگیمو)

دانلود آهنگ سامان جلیلی قدم بزن (گذشته ها گذشته دوره کن تمام زندگیمو) 12

دانلود آهنگ سامان جلیلی بارون (جای خالی من برات عادت شده یکی اینجا برای تو)

دانلود آهنگ سامان جلیلی بارون (جای خالی من برات عادت شده یکی اینجا برای تو) 13

دانلود آهنگ سامان جلیلی جاده (قلبا تورو میخوام تویی دنیام مث قبلا)

دانلود آهنگ سامان جلیلی جاده (قلبا تورو میخوام تویی دنیام مث قبلا) 14

دانلود آهنگ سامان جلیلی دیوونه (آشوبی با مشتت به تخت میکوبی)

دانلود آهنگ سامان جلیلی دیوونه (آشوبی با مشتت به تخت میکوبی) 15

دانلود آهنگ سامان جلیلی خوشبختی (بیشتر و بیشتر مال تو میشم حالا که آرومی)

دانلود آهنگ سامان جلیلی خوشبختی (بیشتر و بیشتر مال تو میشم حالا که آرومی) 16

دانلود آهنگ سامان جلیلی فوق العاده (بگو چی اومده سرت اینا کین دورو برت)

دانلود آهنگ سامان جلیلی فوق العاده (بگو چی اومده سرت اینا کین دورو برت) 17

سامان جلیلیچتر

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی چتر (من و یه حال بد که اونم تو دادیو آره خودت منو کشوندی) 18

دانلود آهنگ سامان جلیلی تو دلی (یه سری چیزا تو دلمه نمیتونم بگم)

دانلود آهنگ سامان جلیلی تو دلی (یه سری چیزا تو دلمه نمیتونم بگم) 19

دانلود آهنگ سامان جلیلی لجباز (هی حواست به منم باشه قلبم به تو گیره)

دانلود آهنگ سامان جلیلی لجباز (هی حواست به منم باشه قلبم به تو گیره) 20

دانلود آهنگ سامان جلیلی عاشقتم (این که هنوز عاشقم و این که هنوز به یادتم)

دانلود آهنگ سامان جلیلی عاشقتم (این که هنوز عاشقم و این که هنوز به یادتم) 21

دانلود آهنگ سامان جلیلی پس من چی (بعد از من دنیا به کامته پس من چی)

دانلود آهنگ سامان جلیلی پس من چی (بعد از من دنیا به کامته پس من چی) 22

دانلود آهنگ سامان جلیلی بی نظیر (ساده میپوشه ساده میگرده با همین کاراش عاشقم کرده)

دانلود آهنگ سامان جلیلی بی نظیر (ساده میپوشه ساده میگرده با همین کاراش عاشقم کرده) 23

دانلود آهنگ سامان جلیلی طرفدار (یکی یدونه ای خاصیا تو هرچی میخوامو داریا)

دانلود آهنگ سامان جلیلی طرفدار (یکی یدونه ای خاصیا تو هرچی میخوامو داریا) 24

دانلود آهنگ سامان جلیلی سر به راه (سر به راهت بودم اما بی هوا دل کندی از من آره)

دانلود آهنگ سامان جلیلی سر به راه (سر به راهت بودم اما بی هوا دل کندی از من آره) 25

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی جنون

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی جنون 26

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی نمیدانی (شبی خواب تو را دیدم به یک باره پریدم)

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی نمیدانی (شبی خواب تو را دیدم به یک باره پریدم) 27

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی آزادی

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی آزادی 28

سامان جلیلیدنبال من نگرد

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی هزار سالمه نمیشه باورم دنبال من نگرد 29

دانلود ریمیکس طرفدار سامان جلیلی

دانلود ریمیکس طرفدار سامان جلیلی 30