تصویر موجود نیست

سینا درخشنده

9

آهنگهای سینا درخشنده

دانلود آهنگ سینا درخشنده حس قشنگ (اینو میدونی که شدی دارو ندارم من آمارتو دارم)

دانلود آهنگ سینا درخشنده حس قشنگ (اینو میدونی که شدی دارو ندارم من آمارتو دارم) 1

دانلود آهنگ سینا درخشنده خوش خنده من (دیدمت عشق میان قلب من دامن گرفت)

دانلود آهنگ سینا درخشنده خوش خنده من (دیدمت عشق میان قلب من دامن گرفت) 2

دانلود آهنگ سینا درخشنده حواسم هست بهت (شاید باورت نشه ولی عاشقت شدم)

دانلود آهنگ سینا درخشنده حواسم هست بهت (شاید باورت نشه ولی عاشقت شدم) 3

دانلود آهنگ سینا درخشنده دلبر شیرین (دنیام با تو یه دفعه چه جذاب شد واست مردن توی دل من باب شد)

دانلود آهنگ سینا درخشنده دلبر شیرین (دنیام با تو یه دفعه چه جذاب شد واست مردن توی دل من باب شد) 4

دانلود آهنگ سینا درخشنده پاشو بیا (همه چی جوره و کنار همیم و جز عشق میخوایم چیو)

دانلود آهنگ سینا درخشنده پاشو بیا (همه چی جوره و کنار همیم و جز عشق میخوایم چیو) 5

دانلود آهنگ سینا درخشنده هواس پرت (من حواسم به همه جمعه ولی پرت توئه)

دانلود آهنگ سینا درخشنده هواس پرت (من حواسم به همه جمعه ولی پرت توئه) 6

دانلود آهنگ جدید سینا درخشنده چیکار کنم ای خدا من کجا عاشقی کجا

دانلود آهنگ جدید سینا درخشنده چیکار کنم ای خدا من کجا عاشقی کجا 7

دانلود آهنگ جدید سینا درخشنده دل به تو بنده انگار نه انگار میدونی اومدم تو دنیات

دانلود آهنگ جدید سینا درخشنده دل به تو بنده انگار نه انگار میدونی اومدم تو دنیات 8

دانلود آهنگ جدید سینا درخشنده سقوط (تو اوج میگیری که من انقد سقوط میکن

دانلود آهنگ جدید سینا درخشنده سقوط (تو اوج میگیری که من انقد سقوط میکن 9