تصویر موجود نیست

شایان اشراقی

10

آهنگهای شایان اشراقی

دانلود آهنگ جدید شایان اشراقی بعد رفتنت (واسه موندنت التماس کردم یکم دیگه باش)

دانلود آهنگ جدید شایان اشراقی بعد رفتنت (واسه موندنت التماس کردم یکم دیگه باش) 1

دانلود آهنگ شایان اشراقی بذار بگم (یه مدت تو زندگیم بودی که چی تمومم کردی)

دانلود آهنگ شایان اشراقی بذار بگم (یه مدت تو زندگیم بودی که چی تمومم کردی) 2

دانلود آهنگ شایان اشراقی من دلم بارون میخواد (تو این خیابونا بازم در به درم تو فکر تو)

دانلود آهنگ شایان اشراقی من دلم بارون میخواد (تو این خیابونا بازم در به درم تو فکر تو) 3

دانلود آهنگ شایان اشراقی اگه برگردی (هر روزو با فکرت میکنم شب با تو من خوبمو بی تو اصلا)

دانلود آهنگ شایان اشراقی اگه برگردی (هر روزو با فکرت میکنم شب با تو من خوبمو بی تو اصلا) 4

دانلود آهنگ شایان اشراقی بس کن (اگه رفتن تو بره از خاطرم خوبه حال دلم ولی من عاشقم)

دانلود آهنگ شایان اشراقی بس کن (اگه رفتن تو بره از خاطرم خوبه حال دلم ولی من عاشقم) 5

دانلود آهنگ شایان اشراقی عشقتو دارم (رات باز نمیشه درو باز کنی تو حتی میتونی که پرواز کنی بری)

دانلود آهنگ شایان اشراقی عشقتو دارم (رات باز نمیشه درو باز کنی تو حتی میتونی که پرواز کنی بری) 6

دانلود آهنگ شایان اشراقی بیا آشتی (منو فقط تو حفظیا اگه دلت گرفت بیا اگه منتظر منی)

دانلود آهنگ شایان اشراقی بیا آشتی (منو فقط تو حفظیا اگه دلت گرفت بیا اگه منتظر منی) 7

دانلود آهنگ جدید شایان اشراقی ولی خب نیستی

دانلود آهنگ جدید شایان اشراقی ولی خب نیستی 8

دانلود آهنگ جدید شایان اشراقی به خدا قسم

دانلود آهنگ جدید شایان اشراقی به خدا قسم 9

دانلود آهنگ جدید شایان اشراقی یه اتاق با تو میده یه حس خوب نرو

دانلود آهنگ جدید شایان اشراقی یه اتاق با تو میده یه حس خوب نرو 10