تصویر موجود نیست

علیرضا خان

3

آهنگهای علیرضا خان

دانلود آهنگ جدید علیرضا خان عشق نمیذاره دلم اینه کار دلم عیبی نداره

دانلود آهنگ جدید علیرضا خان عشق نمیذاره دلم اینه کار دلم عیبی نداره 1

دانلود آهنگ جدید علیرضا خان ای جان (ای تو سوگلی این قلب بیمار ای جان ای جان)

دانلود آهنگ جدید علیرضا خان ای جان (ای تو سوگلی این قلب بیمار ای جان ای جان) 2

دانلود اهنگ جدید علیرضا خان آخرش دیدی مرا دیوانه کردی با یه عالم غم مرا هم خانه کردی

دانلود اهنگ جدید علیرضا خان آخرش دیدی مرا دیوانه کردی با یه عالم غم مرا هم خانه کردی 3