تصویر موجود نیست

علی سفلی

11

آهنگهای علی سفلی

دانلود آهنگ علی سفلی جدایی (آتش به جانم زد جدایی کار تو بود این بی وفایی)

دانلود آهنگ علی سفلی جدایی (آتش به جانم زد جدایی کار تو بود این بی وفایی) 1

دانلود آهنگ علی سفلی ماه کامل (امشب تو از راه میرسی من بی قراری میکنم)

دانلود آهنگ علی سفلی ماه کامل (امشب تو از راه میرسی من بی قراری میکنم) 2

دانلود آهنگ علی سفلی محرم (محرم شد عزادار دلامون یعنی خون میچکه بجای بارون)

دانلود آهنگ علی سفلی محرم (محرم شد عزادار دلامون یعنی خون میچکه بجای بارون) 3

دانلود آهنگ علی سفلی ببین (ببین این حس و توی چشمام تو اومدی تو دنیام)

دانلود آهنگ علی سفلی ببین (ببین این حس و توی چشمام تو اومدی تو دنیام) 4

دانلود آهنگ علی سفلی شوک (همه چی خواست خدا بود ولی تو نقشه هاشو یه تنه ریختی به)

دانلود آهنگ علی سفلی شوک (همه چی خواست خدا بود ولی تو نقشه هاشو یه تنه ریختی به) 5

دانلود آهنگ علی سفلی دلتنگی (تو سرت نمیشه دلتنگی چیه منم که سراغتو می گیرم)

دانلود آهنگ علی سفلی دلتنگی (تو سرت نمیشه دلتنگی چیه منم که سراغتو می گیرم) 6

دانلود آهنگ علی سفلی جذاب (وجود تو آرامشه عشق تو تنها آرامشه)

دانلود آهنگ علی سفلی جذاب (وجود تو آرامشه عشق تو تنها آرامشه) 7

دانلود آهنگ علی سفلی یعنی دوست دارم (هر لحظه هر کجا تا آخرین نفس)

دانلود آهنگ علی سفلی یعنی دوست دارم  (هر لحظه هر کجا تا آخرین نفس) 8

دانلود آهنگ جدید علی سفلی شوخی شوخی

دانلود آهنگ جدید علی سفلی شوخی شوخی 9

دانلود آهنگ جدید علی اصحابی و علی سفلی گفتم دوست دارم

دانلود آهنگ جدید علی اصحابی و علی سفلی گفتم دوست دارم 10

دانلود آهنگ جدید علی سفلی من را خبر کن

دانلود آهنگ جدید علی سفلی من را خبر کن 11