تصویر موجود نیست

علی یاسینی

15

آهنگهای علی یاسینی

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی چراغونی (گفته بودم بری زندگی نمیکنم یه روزم)

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی چراغونی (گفته بودم بری زندگی نمیکنم یه روزم) 1

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی راه بیا (شدم مث خودت دیگه همه چی تموم شد دیگه)

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی راه بیا (شدم مث خودت دیگه همه چی تموم شد دیگه) 2

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی به چی زل میزنی (این روانیو خودت ساختی به چی زل میزنی)

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی به چی زل میزنی (این روانیو خودت ساختی به چی زل میزنی) 3

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی اگه به من بود (فقط خودم نگات کنم اگه به من بود که هر کاری)

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی اگه به من بود (فقط خودم نگات کنم اگه به من بود که هر کاری) 4

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی نترس (وقتی تنت ازم دور میشه نمیدونی چقده بد میگذره)

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی نترس (وقتی تنت ازم دور میشه نمیدونی چقده بد میگذره) 5

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی جنگ (کاش بشه وقتی که داری ور میری با گوشیت دستت بره رو اسمم)

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی جنگ (کاش بشه وقتی که داری ور میری با گوشیت دستت بره رو اسمم) 6

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی ازم دورشین (راجبش نگید نمیخوام اشکام بریزه)

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی ازم دورشین (راجبش نگید نمیخوام اشکام بریزه) 7

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی این روزا (این روزا وقتی یادت میوفتم میگیره این قلبم)

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی این روزا (این روزا وقتی یادت میوفتم میگیره این قلبم) 8

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی برگرد (از هرجا رد میشم همش حرف توئه)

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی برگرد (از هرجا رد میشم همش حرف توئه) 9

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی هر جای شهر (هرجای شهرو میگردم ما با هم خاطره داریم)

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی هر جای شهر (هرجای شهرو میگردم ما با هم خاطره داریم) 10

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی اسم تو چی داره (داره میسوزه دلم واسه خودم آخ من بیچاره)

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی اسم تو چی داره (داره میسوزه دلم واسه خودم آخ من بیچاره) 11

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی ماه قشنگم (دل من ضربه دیدست پره وصله پینست)

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی ماه قشنگم (دل من ضربه دیدست پره وصله پینست) 12

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی دورترین نزدیک (من تنگه دلم اما میدونم که تو نه فراموشت میکنم)

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی دورترین نزدیک (من تنگه دلم اما میدونم که تو نه فراموشت میکنم) 13

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی انگار نه انگار (رد که میشی از اینورا تو میزنه قلبم یجوری میخوامت)

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی انگار نه انگار (رد که میشی از اینورا تو میزنه قلبم یجوری میخوامت) 14

دانلود آهنگ جدید تبر علی یاسینی (سخته بفهمی همه عمرت تلف شده)

Ali-Yasini-Tabar