تصویر موجود نیست

فاتح نورایی

14

آهنگهای فاتح نورایی

دانلود آهنگ فاتح نورایی دل من رفت (تا تورو دیدم دل من رفت دل من خسته به تو دل بست)

دانلود آهنگ فاتح نورایی دل من رفت (تا تورو دیدم دل من رفت دل من خسته به تو دل بست) 1

دانلود آهنگ فاتح نورایی سلام آقا حسینم (سلام ای آشنا با موج دریا سلام آقا حسینم)

دانلود آهنگ فاتح نورایی سلام آقا حسینم (سلام ای آشنا با موج دریا سلام آقا حسینم) 2

دانلود آهنگ فاتح نورایی اشکای لیلا (بدجوری پاییزه قصش غم انگیزه دنیا کمر بسته اشکاشو میریزه)

دانلود آهنگ فاتح نورایی اشکای لیلا (بدجوری پاییزه قصش غم انگیزه دنیا کمر بسته اشکاشو میریزه) 3

دانلود آهنگ فاتح نورایی دیگه تمومه (چشم انتظاری همه فهمیدن دوسم نداری)

دانلود آهنگ فاتح نورایی دیگه تمومه (چشم انتظاری همه فهمیدن دوسم نداری) 4

دانلود آهنگ فاتح نورایی تو دل برو (یه دل نه صد دل شدم من علاقمندت تو دل برویی)

دانلود آهنگ فاتح نورایی تو دل برو (یه دل نه صد دل شدم من علاقمندت تو دل برویی) 5

دانلود آهنگ فاتح نورایی هنوز من نرفتم (به کی دل سپردی که منو بردی از یاد)

دانلود آهنگ فاتح نورایی هنوز من نرفتم (به کی دل سپردی که منو بردی از یاد) 6

دانلود آهنگ فاتح نورایی دیوونه وار (دیوونه واره سرمای عشقت باز بغلم کن گرماش با من)

دانلود آهنگ فاتح نورایی دیوونه وار (دیوونه واره سرمای عشقت باز بغلم کن گرماش با من) 7

دانلود آهنگ فاتح نورایی هیس دلم (دیگه نیست دلم منو دید و رفت با چش خیس دلم)

دانلود آهنگ فاتح نورایی هیس دلم (دیگه نیست دلم منو دید و رفت با چش خیس دلم) 8

دانلود آهنگ فاتح نورایی پاییز گریه میکنه (در سایه نمناک شهر گم شد نفسهای زمین)

دانلود آهنگ فاتح نورایی پاییز گریه میکنه (در سایه نمناک شهر گم شد نفسهای زمین) 9

دانلود آهنگ فاتح نورایی تب دریا (آتش زبانه زد دریا به تب رسید بابا دوید و رفت جانم به لب رسید)

دانلود آهنگ فاتح نورایی تب دریا (آتش زبانه زد دریا به تب رسید بابا دوید و رفت جانم به لب رسید) 10

دانلود آهنگ فاتح نورایی سرزمین آرزوها (ای در تو جاری شور عشق و زندگانی ای در نگاه مردمانت مهربانی)

دانلود آهنگ فاتح نورایی سرزمین آرزوها (ای در تو جاری شور عشق و زندگانی ای در نگاه مردمانت مهربانی) 11

دانلود آهنگ فاتح نورایی من لنگ توام (من لنگ توام و منگ توامو بدجوری دلتنگ توامو)

دانلود آهنگ فاتح نورایی من لنگ توام (من لنگ توام و منگ توامو بدجوری دلتنگ توامو) 12

دانلود آهنگ فاتح نورایی عزیزم چته (نگاهت به ساعت نمیخوابی راحت عزیزم چته)

دانلود آهنگ فاتح نورایی عزیزم چته (نگاهت به ساعت نمیخوابی راحت عزیزم چته) 13

دانلود آهنگ فاتح نورایی مست و دیوانه (یارا ز کجا شده ای پیدا ما را نمودی اسیر و شیدا)

دانلود آهنگ فاتح نورایی مست و دیوانه (یارا ز کجا شده ای پیدا ما را نمودی اسیر و شیدا) 14