تصویر موجود نیست

فرزاد فرخ

9

آهنگهای فرزاد فرخ

فرزاد فرخدچار

دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ دچار (من دچارم به تو و معجزه چشمانت به همان خاطره ی لمس تب دستانت) 1

فرزاد فرخشاپرک جان

دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ شاپرک جان (تا تو را دیدم و آنی دلم را به دلت باختم) 2

دانلود آهنگ فرزاد فرخ رویای من (من به تو فکر میکنم هر روز هفته رو)

دانلود آهنگ فرزاد فرخ رویای من (من به تو فکر میکنم هر روز هفته رو) 3

دانلود آهنگ فرزاد فرخ دیوانگی (تمام من برای تو تویی که جان من شدی)

دانلود آهنگ فرزاد فرخ دیوانگی (تمام من برای تو تویی که جان من شدی) 4

دانلود آهنگ فرزاد فرخ اهل عاشقی (هوای من برای تو اگر که ماندگار شوی)

دانلود آهنگ فرزاد فرخ اهل عاشقی (هوای من برای تو اگر که ماندگار شوی) 5

دانلود آهنگ فرزاد فرخ گل قرمز (چشمان مستت منو دیوانه کرد این دل عاشق شد منو ویرانه کرد)

دانلود آهنگ فرزاد فرخ گل قرمز (چشمان مستت منو دیوانه کرد این دل عاشق شد منو ویرانه کرد) 6

دانلود آهنگ فرزاد فرخ هوای تو (به هوای تو من توو خیال خودم بی تو پرسه زدم)

دانلود آهنگ فرزاد فرخ هوای تو (به هوای تو من توو خیال خودم بی تو پرسه زدم) 7

دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ ای پری روی من سیه ابروی من

دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ ای پری روی من سیه ابروی من 8

دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ تو قلبمو دزدیدی وقتی میخندیدی بغلم کن

دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ تو قلبمو دزدیدی وقتی میخندیدی بغلم کن 9