تصویر موجود نیست

مرتضی سرمدی

4

آهنگهای مرتضی سرمدی

دانلود آهنگ جدید مرتضی سرمدی آهای عشق (خسته ام از تو بریدم از تو از دنیای نامرد)

دانلود آهنگ جدید مرتضی سرمدی آهای عشق (خسته ام از تو بریدم از تو از دنیای نامرد) 1

دانلود آهنگ جدید مرتضی سرمدی آییرما بیزی

دانلود آهنگ جدید مرتضی سرمدی آییرما بیزی 2

دانلود آهنگ جدید مرتضی سرمدی کادوی تولد (دردات به جونم بدون تو نه نمیتونم)

دانلود آهنگ جدید مرتضی سرمدی کادوی تولد (دردات به جونم بدون تو نه نمیتونم) 3

دانلود آهنگ جدید مرتضی سرمدی دلتنگ (من برای چشمات یه نیمه جونم)

دانلود آهنگ جدید مرتضی سرمدی دلتنگ (من برای چشمات یه نیمه جونم) 4