تصویر موجود نیست

ندیم

13

آهنگهای ندیم

دانلود آهنگ ندیم به همه بگو (برو به همه بگو تو عشق منی نری نری از من دل بکنی)

دانلود آهنگ ندیم به همه بگو (برو به همه بگو تو عشق منی  نری نری از من دل بکنی) 1

دانلود آهنگ ندیم عاشقم کن (می خونم من از ته دلم عشقم با تو میمونم)

دانلود آهنگ ندیم عاشقم کن (می خونم من از ته دلم عشقم با تو میمونم) 2

دانلود آهنگ ندیم تنهایی (تنهایی یعنی که بغض کنی بشکنی هیشکی نفهمه)

دانلود آهنگ ندیم تنهایی (تنهایی یعنی که بغض کنی بشکنی هیشکی نفهمه) 3

دانلود آهنگ ندیم چه سخته (شاید جدایی واسه هردومون سخته)

دانلود آهنگ ندیم چه سخته (شاید جدایی واسه هردومون سخته) 4

دانلود آهنگ ندیم میشکنه دلم (با اینکه بی قرارم با اینکه تورو ندارم)

دانلود آهنگ ندیم میشکنه دلم (با اینکه بی قرارم با اینکه تورو ندارم) 5

دانلود آهنگ ندیم حال غریب (چه حال غریبی چه روز سیاهی به سختی رسیدم)

دانلود آهنگ ندیم حال غریب (چه حال غریبی چه روز سیاهی به سختی رسیدم) 6

دانلود آهنگ ندیم عشق اینه (عشق اینه که چشام فقط تورو میبینه کنار تو زندگی شیرینه)

دانلود آهنگ ندیم عشق اینه (عشق اینه که چشام فقط تورو میبینه کنار تو زندگی شیرینه) 7

دانلود آهنگ ندیم ملکه احساس (کم کم قلبم ببین میزنه چه تند تند پیشم باشو)

دانلود آهنگ ندیم ملکه احساس (کم کم قلبم ببین میزنه چه تند تند پیشم باشو) 8

دانلود آهنگ ندیم بارون (وقتی که بارون میخوره میخوره آروم میخوره رو تن خاکو خیس)

دانلود آهنگ ندیم بارون (وقتی که بارون میخوره میخوره آروم میخوره رو تن خاکو خیس) 9

دانلود آهنگ ندیم تقصیر (بی تو بی تفاوت فقط نفس کشیدم)

دانلود آهنگ ندیم تقصیر (بی تو بی تفاوت فقط نفس کشیدم) 10

دانلود آهنگ ندیم کافیه (لج کردم با خودم دارم عشقو از دست میدم)

دانلود آهنگ ندیم کافیه (لج کردم با خودم دارم عشقو از دست میدم) 11

دانلود آهنگ ندیم جدیدا (روزای اول یادمه هر روز یه جور خاصی منو میخواستی)

دانلود آهنگ ندیم جدیدا (روزای اول یادمه هر روز یه جور خاصی منو میخواستی) 12

دانلود آهنگ جدید ندیم داری میری (دیوونه داری میری چی بگم بهت)

دانلود آهنگ جدید ندیم داری میری (دیوونه داری میری چی بگم بهت) 13