تصویر موجود نیست

پویا بیاتی

11

آهنگهای پویا بیاتی

دانلود آهنگ پویا بیاتی عاشق (میبینی من دارم میمیرم اما به روت هم نمیاری)

دانلود آهنگ پویا بیاتی عاشق (میبینی من دارم میمیرم اما به روت هم نمیاری) 1

دانلود آهنگ پویا بیاتی دلربا (آی خواستنی همه میدونن عشق منی تو رو دوست داشتن)

دانلود آهنگ پویا بیاتی دلربا (آی خواستنی همه میدونن عشق منی تو رو دوست داشتن) 2

دانلود آهنگ پویا بیاتی دیوونتم (تو که نباشی من غم دارم اصلا یک دنیارو کم دارم)

دانلود آهنگ پویا بیاتی دیوونتم (تو که نباشی من غم دارم اصلا یک دنیارو کم دارم) 3

دانلود آهنگ پویا بیاتی پایان پریشانی (ای جمعه ی دیدارت پایان پریشانی باز آی)

دانلود آهنگ پویا بیاتی پایان پریشانی (ای جمعه ی دیدارت پایان پریشانی باز آی) 4

دانلود آهنگ پویا بیاتی اذیتم نکن (اذیتم نکن دلم خونه مگه دل سپردن آسونه)

دانلود آهنگ پویا بیاتی اذیتم نکن (اذیتم نکن دلم خونه مگه دل سپردن آسونه) 5

دانلود آهنگ پویا بیاتی اسمم ایرانه (اسمم ایرانه خاکم بوسیدن داره)

دانلود آهنگ پویا بیاتی اسمم ایرانه (اسمم ایرانه خاکم بوسیدن داره) 6

دانلود آهنگ پویا بیاتی خواستم بگم (به درد رفتنت قسم که استخونمو گرفت)

دانلود آهنگ پویا بیاتی خواستم بگم (به درد رفتنت قسم که استخونمو گرفت) 7

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی خودمونیم

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی خودمونیم 8

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی فاز عسل

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی فاز عسل 9

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی دیوونتم (تو که نباشی من غم دارم اصلا یه دنیا رو کم دارم)

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی دیوونتم (تو که نباشی من غم دارم  اصلا یه دنیا رو کم دارم) 10

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی خبر خوب (خبر خوبم بارونی من مث خاک جنوبم)

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی خبر خوب (خبر خوبم بارونی من مث خاک جنوبم) 11