تصویر موجود نیست

کامران مولایی

6

آهنگهای کامران مولایی

دانلود آهنگ جدید کامران مولایی دمدمای صبح (دمدمای صبح شده و از سر شب قفل شده چشام)

دانلود آهنگ جدید کامران مولایی دمدمای صبح (دمدمای صبح شده و از سر شب قفل شده چشام) 1

دانلود آهنگ کامران مولایی آغوش ویرونه (آغوش ویرونه ی من امنیتی برات نداشت)

دانلود آهنگ کامران مولایی آغوش ویرونه (آغوش ویرونه ی من امنیتی برات نداشت) 2

دانلود آهنگ کامران مولایی شش دونگ (حرف یه روز دو روز نیست انگاری یه عمره)

دانلود آهنگ کامران مولایی شش دونگ (حرف یه روز دو روز نیست انگاری یه عمره) 3

کامران مولاییشاکی

دانلود آهنگ جدید کامران مولایی شاکی (یکی دیگه به جای من اومده انگاری) 4

دانلود آهنگ جدید کامران مولایی بگو عاشقمی (نشونت نمیدم به کسی مال خودمی)

دانلود آهنگ جدید کامران مولایی بگو عاشقمی (نشونت نمیدم به کسی مال خودمی) 5

دانلود آهنگ جدید کامران مولایی یه تنه (اصلا یه وضعیه میبینمت و میریزم به هم)

دانلود آهنگ جدید کامران مولایی یه تنه (اصلا یه وضعیه میبینمت و میریزم به هم) 6